Ett museum mitt i New York

Posted by on sep 27, 2020 in Museum i världen

Ett museum mitt i New York

Ett av världens populäraste museum ligger på Manhattan i New York. En anledning till att museet fått så stort antal besökare är att det förekommer i en del filmer, vilket har väckt intresset hos en del personer. Museumet har namnet American Museum of Natural History.

Information om American Museum of Natural History

En annan anledning till att American Museum of Natural History blivit känt är att det är det största naturhistoriska museumet i hela världen. Museet består av flertalet olika delar och avdelningar. Bland annat har det avdelningar för geologi, botanik, paleontologi, zoologi och etnografi. Det är ett väldigt stort museum då det täcker hela fyra kvarter på Upper West Side, på Central Parks vänstra sida.

Museet har många olika föremål, närmare 30 miljoner exemplar och det grundades år 1869. Det är känt för många anledningar men främst är det känt för sina diorama-utställningar. Dessa utställningarna visar olika uppstoppade djur som befinner sig i naturtrogna miljöer.

Utöver byggnaden som det huvudsakliga museet ligger i finns det även andra områden och byggnader som tillhör museet. Exempelvis är Rose Center for Earth and Space och Hayden Planetarium en del av museet. Bronx Zoo är också en del av museet.

Read More

Tavelramen – en konstnärlig historia

Posted by on aug 12, 2020 in Kända konstverk

Tavelramen – en konstnärlig historia

Även om det ibland kan gå ögonen förbi är ramar ofta betydande för många konstverk. Vad vore exempelvis Rembrandts miniatyrmålningar utan de mäktiga ramarna, eller kungliga porträtt utan de förgyllda bårderna?

Idag är det populärt med minimalistiska tavelramar i svart eller vitt alternativt oljat trä i ljus eller mörk färg. Det är också vanligt att inte ha någon synlig ram alls och istället sätta ramen på baksidan och låta målningen flöda ut runt kanterna. En del konstnärer målar på trä och då behövs det ingen ram alls för att hålla uppe verket.

Från tunga ramar till experimentella former

Så har det emellertid inte alltid sett ut. I långa tider har man ramat in målningar för att upphöja dem till riktiga verk, och att göra annorlunda skulle ha verkat osannolikt konstigt. Under barocken skulle det vara tunga och mäktiga ramar, medan rokokoperioden gav utrymme till lättare varianter med snirkliga mönster. Att rama in en målning är som att stryka under rubriken i en text; man berättar för betraktaren att det här är ett konstnärligt verk och ramen är minst lika viktig som målningen. Ända fram till artonhundratalet var den fyrkantiga ramen en självklarhet, sedan under det förra seklet började konstnärer experimentera med målningarnas yttre form.

Man bröt mot gamla konventioner om den klassiska inramningen och gjorde asymmetriska yttre former och verk som exempelvis kunde bestå av flera pannåer. Ibland kunde ytan mellan pannåerna inkluderas i verket som en negativ yta för betraktaren att själv fylla i. Att inramningen förändrades på det här viset innebar inte att ramen nedgraderades till något som inte tillhörde konsten, snarare blev konstnären mer medveten om möjligheterna som den yttre formen eller “inramningen” kunde ge. Idag är det många konstnärer som vill utöka verkets omfattning till något annat än en bild och kan exempelvis inkludera objekt i rummet eller skapa konst i gränslandet mellan skulptur, måleri och arkitektur.

Read More

British Museum, ett känt kulturhistoriskt museum

Posted by on aug 3, 2020 in Museum i världen

British Museum, ett känt kulturhistoriskt museum

British Museum är ett museum som har ett stort antal kulturhistoriska samlingar från olika platser i hela världen. Museet har blivit känt för både sitt innehåll men även för sitt utseende och ett antal miljoner besöker museet varje år.

Information om British Museum

British Museum grundades år 1753, det skulle dock dröja några år, till år 1759, innan museet skulle öppna för allmänheten. Museet ligger i London på Great Russel Street och en anledning till att museet har ett så stort antal besökare är att det alltid har fritt inträde.

Museets objekt illustrerar och berättar människans kultur från dess början till hur det ser ut idag. Det är ett stort museum och det innehåller cirka sju miljoner objekt. När det kommer till kulturhistoriska museum brukar dessa innehålla föremål och objekt från många olika kulturer och länder i världen, likaså British Museum. I sin tur har detta gjort att det uppstått en del konflikter, då andra länder gör anspråk på objekten från deras kulturer och vill att dessa återförs till sina ursprungs länder. Exempelvis har Grekland krävt tillbaka Parthenonskulpturer, detta fall blev mycket uppmärksammat i media runt om i världen.

Read More

Graffiti och spraykonst

Posted by on jul 15, 2020 in Kända konstverk

Graffiti och spraykonst

Graffiti syftar ofta på målade bilder med text, som ofta syns i gatubilden. Graffiti växte först fram som en illegal subkultur i USA under 1970-talet och blandas än idag ihop med så kallat klotter. Idag finns en rad kända graffitikonstnärer som ställer ut på kända gallerier. Istället för pensel använder graffitikonstnärer mestadels sprayburkar för att skapa sina alster.

Graffiti för allmänheten

Den som själv är sugen på att prova på spraykonst eller graffiti, kan kontakta sin kommun. Det finns i de flesta kommuner så kallade lagliga graffitiväggar, där kommunen anordnar sammankomster och intresserade tillsammans provar olika spraytekniker. Man kan även själv måla på egna skivor, om man har tillgång till en bra ventilerad plats. Här finns mängder med sprayfärger och annat konstnärsmaterial som kan vara bra att ha. Graffiti är ett enkelt uttryckssätt som kan vara ett kul sätt att närma sig konst. Eftersom gaser kan vara farliga att inandas använder graffitikonstnärer gärna andningsmasker. Det är därför bra att ansöka till någon av de graffitikurser som olika kommuner anordnar för allmänheten.

Stora graffitikonstnärer

Graffiti är besläktat med den mer traditionella konstarten grafik, som innebär att man trycker bilder. Konstnärer som Jean-Michel Basquiat och Banksy har gjort sig kända inom graffitikonsten och har producerat verk som idag säljs för flertalet miljoner kronor. Jean-Michel Basquiat som verkade på 80-talet, lyfte in graffitin i finrummen och var en av de konstnärer som visade på att uttrycksformen även höll som traditionell konst i den vita kuben. På senare tid har konstnären Banksy gjort sig känd för flera konstkupper. Hans konstnärskap bygger på de stenciler han gjort på väggar runt om i världen. Hans graffitimålningar har ofta ett särskilt budskap, såväl politiskt som kritiskt mot konstvärlden. Ett av de senare kända konstverken var konstverket Ballongflickan, som självförstördes då det såldes på en auktion för över 12 miljoner kronor. Många konstexperter menar att verket på detta sätt, skrev in sig självt i konsthistorien.

Read More

Leonardo da Vinci, ett universalgeni

Posted by on jul 7, 2020 in Kända konstnärer

Leonardo da Vinci, ett universalgeni

Konst är något som intresserat människor under väldigt lång tid. I sin tur har detta kommit att innebära att många av världens mest omtalade konstnärer inte längre lever. En del av dem levde för väldigt många år sedan. En konstnär som kommit att bli mycket känd för sina konstverk är Leonardo di ser Piero da Vinci, också kallad Leonardo da Vinci. Han är en italiensk konstnär som föddes år 1452 i Toscana.

Leonardo da Vincis konst

Leonardo da Vinci kom att klassificeras som ett universalgeni. Det är endast ett fåtal personer som har kapaciteten att bli ett universalgeni och personer som klassificeras som detta är personer som är skickliga inom flera olika specialområden. Det finns ett antal ord som kännetecknar universalgenier och det är bland annat hög intelligens, motivation och nyfikenhet.

Leonardo var inte endast verksam som konstnär utan han var även aktiv inom en del andra områden. Han var bland annat verksam som arkitekt, ingenjör, uppfinnare, naturforskare, matematiker, musiker och filosof. Dock är det inom konsten som han kom att bli mest populär och då för sina två målningar som han döpte till Mona Lisa och Nattvarden.

Det som kom att utmärka Leonardo Da Vinci var att han var nytänkande och nyskapande inom många områden, exempelvis inom måleriet. Han uppfann en ny teknik inom måleriet, den kom att kallas för Sfumato. Detta är en teknik som han använde sig av och som gjorde att konturerna av de olika ytorna suddades ut och försvann. Det innebär att ögat inte längre kan urskilja de enstaka linjerna som finns i målningen. Sfumato brukar på ett enklare sätt förklaras som en blandning av färger och nyanser som smälter samman och således ger en disig effekt på målningen. Leonardo brukade själv beskriva sin teknik som en teknik som inte bestod av linjer eller gränser och som blir som rök. Hans målning, Mona Lisa, skildrar tydligt hans teknik, i denna målning syns tydligt övergångarna mellan ljus och skugga.

Konstverk på olika museum

Leonardo da Vincis konstverk finns på olika museum på olika platser i världen. Hans målning, Nattvarden, som kommit att bli världskänd återfinns dock inte i ett museum. Denna målning finns i ett munkkloster, närmare bestämt i Santa Maria dela Grazie, som ligger i Milano.

Mona Lisa är också en målning som kommit att bli mycket omtalad i hela världen och många personer åker lång väg för att se denna målning. Målningen är ett porträtt och den finns på ett museum i Paris, närmare bestämt i Louvremuseet.

Read More
Webly