Leonardo da Vinci, ett universalgeni

Posted by on jul 7, 2020 in Kända konstnärer

Leonardo da Vinci, ett universalgeni

Konst är något som intresserat människor under väldigt lång tid. I sin tur har detta kommit att innebära att många av världens mest omtalade konstnärer inte längre lever. En del av dem levde för väldigt många år sedan. En konstnär som kommit att bli mycket känd för sina konstverk är Leonardo di ser Piero da Vinci, också kallad Leonardo da Vinci. Han är en italiensk konstnär som föddes år 1452 i Toscana.

Leonardo da Vincis konst

Leonardo da Vinci kom att klassificeras som ett universalgeni. Det är endast ett fåtal personer som har kapaciteten att bli ett universalgeni och personer som klassificeras som detta är personer som är skickliga inom flera olika specialområden. Det finns ett antal ord som kännetecknar universalgenier och det är bland annat hög intelligens, motivation och nyfikenhet.

Leonardo var inte endast verksam som konstnär utan han var även aktiv inom en del andra områden. Han var bland annat verksam som arkitekt, ingenjör, uppfinnare, naturforskare, matematiker, musiker och filosof. Dock är det inom konsten som han kom att bli mest populär och då för sina två målningar som han döpte till Mona Lisa och Nattvarden.

Det som kom att utmärka Leonardo Da Vinci var att han var nytänkande och nyskapande inom många områden, exempelvis inom måleriet. Han uppfann en ny teknik inom måleriet, den kom att kallas för Sfumato. Detta är en teknik som han använde sig av och som gjorde att konturerna av de olika ytorna suddades ut och försvann. Det innebär att ögat inte längre kan urskilja de enstaka linjerna som finns i målningen. Sfumato brukar på ett enklare sätt förklaras som en blandning av färger och nyanser som smälter samman och således ger en disig effekt på målningen. Leonardo brukade själv beskriva sin teknik som en teknik som inte bestod av linjer eller gränser och som blir som rök. Hans målning, Mona Lisa, skildrar tydligt hans teknik, i denna målning syns tydligt övergångarna mellan ljus och skugga.

Konstverk på olika museum

Leonardo da Vincis konstverk finns på olika museum på olika platser i världen. Hans målning, Nattvarden, som kommit att bli världskänd återfinns dock inte i ett museum. Denna målning finns i ett munkkloster, närmare bestämt i Santa Maria dela Grazie, som ligger i Milano.

Mona Lisa är också en målning som kommit att bli mycket omtalad i hela världen och många personer åker lång väg för att se denna målning. Målningen är ett porträtt och den finns på ett museum i Paris, närmare bestämt i Louvremuseet.

Webly