Skriet, Edvard Munchs egna ord

Posted by on okt 12, 2020 in Kända konstverk

Skriet, Edvard Munchs egna ord

Edvard Munch är en konstnär som har målat fler tavlor under sin karriär. Denna tavla är Skriet och den har fått mycket uppmärksamhet världen över. En sak som urskiljer denna målning från många andra är att Edvard Munch valde att göra fyra olika versioner av den. Alla versioner har olika färgsättning, en är exempelvis gjord i ljusare färger medan en är gjord i mörkare.

Edvard valde att måla ett landskap, som ska föreställa Oslo, i bakgrunden av tavlan.

Edvard Munchs egna ord om målningen

Edvard Munch har själv beskrivit sina tankar kring målningen, vad det var som inspirerade honom att måla den. Han beskriver att han en kväll var ute och gick med två av sina vänner. När solen gick ned fick himlen en blodröd färg vilket gjorde att han stannade upp och lutade sig mot ett staket. Han var utmattad när han lutade sig ut mot den blåsvarta fjorden. Han såg det som att staden låg i eldtungor medan hans vänner gick vidare. Han stod kvar och darrade av rädsla och han kände ett högljutt skri som genomträngde naturen.

Genom att lyssna på Edvard Munch egna ord får man en inblick och en klarar bild av vad målningen föreställer. I målningens bakgrund återspeglar han fjorden och den blodröda himlen.

Read More

Ett museum mitt i New York

Posted by on sep 27, 2020 in Museum i världen

Ett museum mitt i New York

Ett av världens populäraste museum ligger på Manhattan i New York. En anledning till att museet fått så stort antal besökare är att det förekommer i en del filmer, vilket har väckt intresset hos en del personer. Museumet har namnet American Museum of Natural History.

Information om American Museum of Natural History

En annan anledning till att American Museum of Natural History blivit känt är att det är det största naturhistoriska museumet i hela världen. Museet består av flertalet olika delar och avdelningar. Bland annat har det avdelningar för geologi, botanik, paleontologi, zoologi och etnografi. Det är ett väldigt stort museum då det täcker hela fyra kvarter på Upper West Side, på Central Parks vänstra sida.

Museet har många olika föremål, närmare 30 miljoner exemplar och det grundades år 1869. Det är känt för många anledningar men främst är det känt för sina diorama-utställningar. Dessa utställningarna visar olika uppstoppade djur som befinner sig i naturtrogna miljöer.

Utöver byggnaden som det huvudsakliga museet ligger i finns det även andra områden och byggnader som tillhör museet. Exempelvis är Rose Center for Earth and Space och Hayden Planetarium en del av museet. Bronx Zoo är också en del av museet.

Read More

Tavelramen – en konstnärlig historia

Posted by on aug 12, 2020 in Kända konstverk

Tavelramen – en konstnärlig historia

Även om det ibland kan gå ögonen förbi är ramar ofta betydande för många konstverk. Vad vore exempelvis Rembrandts miniatyrmålningar utan de mäktiga ramarna, eller kungliga porträtt utan de förgyllda bårderna?

Idag är det populärt med minimalistiska tavelramar i svart eller vitt alternativt oljat trä i ljus eller mörk färg. Det är också vanligt att inte ha någon synlig ram alls och istället sätta ramen på baksidan och låta målningen flöda ut runt kanterna. En del konstnärer målar på trä och då behövs det ingen ram alls för att hålla uppe verket.

Från tunga ramar till experimentella former

Så har det emellertid inte alltid sett ut. I långa tider har man ramat in målningar för att upphöja dem till riktiga verk, och att göra annorlunda skulle ha verkat osannolikt konstigt. Under barocken skulle det vara tunga och mäktiga ramar, medan rokokoperioden gav utrymme till lättare varianter med snirkliga mönster. Att rama in en målning är som att stryka under rubriken i en text; man berättar för betraktaren att det här är ett konstnärligt verk och ramen är minst lika viktig som målningen. Ända fram till artonhundratalet var den fyrkantiga ramen en självklarhet, sedan under det förra seklet började konstnärer experimentera med målningarnas yttre form.

Man bröt mot gamla konventioner om den klassiska inramningen och gjorde asymmetriska yttre former och verk som exempelvis kunde bestå av flera pannåer. Ibland kunde ytan mellan pannåerna inkluderas i verket som en negativ yta för betraktaren att själv fylla i. Att inramningen förändrades på det här viset innebar inte att ramen nedgraderades till något som inte tillhörde konsten, snarare blev konstnären mer medveten om möjligheterna som den yttre formen eller “inramningen” kunde ge. Idag är det många konstnärer som vill utöka verkets omfattning till något annat än en bild och kan exempelvis inkludera objekt i rummet eller skapa konst i gränslandet mellan skulptur, måleri och arkitektur.

Read More

British Museum, ett känt kulturhistoriskt museum

Posted by on aug 3, 2020 in Museum i världen

British Museum, ett känt kulturhistoriskt museum

British Museum är ett museum som har ett stort antal kulturhistoriska samlingar från olika platser i hela världen. Museet har blivit känt för både sitt innehåll men även för sitt utseende och ett antal miljoner besöker museet varje år.

Information om British Museum

British Museum grundades år 1753, det skulle dock dröja några år, till år 1759, innan museet skulle öppna för allmänheten. Museet ligger i London på Great Russel Street och en anledning till att museet har ett så stort antal besökare är att det alltid har fritt inträde.

Museets objekt illustrerar och berättar människans kultur från dess början till hur det ser ut idag. Det är ett stort museum och det innehåller cirka sju miljoner objekt. När det kommer till kulturhistoriska museum brukar dessa innehålla föremål och objekt från många olika kulturer och länder i världen, likaså British Museum. I sin tur har detta gjort att det uppstått en del konflikter, då andra länder gör anspråk på objekten från deras kulturer och vill att dessa återförs till sina ursprungs länder. Exempelvis har Grekland krävt tillbaka Parthenonskulpturer, detta fall blev mycket uppmärksammat i media runt om i världen.

Read More

Graffiti och spraykonst

Posted by on jul 15, 2020 in Kända konstverk

Graffiti och spraykonst

Graffiti syftar ofta på målade bilder med text, som ofta syns i gatubilden. Graffiti växte först fram som en illegal subkultur i USA under 1970-talet och blandas än idag ihop med så kallat klotter. Idag finns en rad kända graffitikonstnärer som ställer ut på kända gallerier. Istället för pensel använder graffitikonstnärer mestadels sprayburkar för att skapa sina alster.

Graffiti för allmänheten

Den som själv är sugen på att prova på spraykonst eller graffiti, kan kontakta sin kommun. Det finns i de flesta kommuner så kallade lagliga graffitiväggar, där kommunen anordnar sammankomster och intresserade tillsammans provar olika spraytekniker. Man kan även själv måla på egna skivor, om man har tillgång till en bra ventilerad plats. Här finns mängder med sprayfärger och annat konstnärsmaterial som kan vara bra att ha. Graffiti är ett enkelt uttryckssätt som kan vara ett kul sätt att närma sig konst. Eftersom gaser kan vara farliga att inandas använder graffitikonstnärer gärna andningsmasker. Det är därför bra att ansöka till någon av de graffitikurser som olika kommuner anordnar för allmänheten.

Stora graffitikonstnärer

Graffiti är besläktat med den mer traditionella konstarten grafik, som innebär att man trycker bilder. Konstnärer som Jean-Michel Basquiat och Banksy har gjort sig kända inom graffitikonsten och har producerat verk som idag säljs för flertalet miljoner kronor. Jean-Michel Basquiat som verkade på 80-talet, lyfte in graffitin i finrummen och var en av de konstnärer som visade på att uttrycksformen även höll som traditionell konst i den vita kuben. På senare tid har konstnären Banksy gjort sig känd för flera konstkupper. Hans konstnärskap bygger på de stenciler han gjort på väggar runt om i världen. Hans graffitimålningar har ofta ett särskilt budskap, såväl politiskt som kritiskt mot konstvärlden. Ett av de senare kända konstverken var konstverket Ballongflickan, som självförstördes då det såldes på en auktion för över 12 miljoner kronor. Många konstexperter menar att verket på detta sätt, skrev in sig självt i konsthistorien.

Read More
Webly