Vincent van Gogh, inspirerade till den moderna konststilen

Posted by on nov 4, 2020 in Kända konstnärer

Vincent van Gogh, inspirerade till den moderna konststilen

Vincent Willem van Gogh, också kallad Vincent van Gogh, är en konstnär som kommer från Nederländerna. Han är inte endast en konstnär utan han anses vara en av de mest inflytelserika personerna i den västerländska konstens historia. Han har skapat otroligt många konstverk och oljemålningar, många av dem föreställer landskap, stilleben och porträtt. Hans målningar har utstickande karaktärsdrag så som djärva och symboliska färger. De hade även ofta impulsiva och uttrycksfulla penseldrag. Alla dessa olika karaktärsdrag bidrog till skapandet och grundandet av den mer moderna konsten.

Vincent van Goghs biografi

Vincent van Gogh föddes den 30 mars år 1853 i Zundert. Trots att hans målningar och konstverk kommit att bli väldigt värdefulla levde inte Vincent van Gogh ett liv fyllt av rikedomar. Tvärtom, hans liv kantades av både fattigdom och mental sjukdom, vilket till slut ledde till att han begick självmord när han endast var 37 år gammal.

Under åren 1866 till 1868 gick Vincent i en skola i Tilburg, på denna skola fick han målarlektioner av en konstnär vid namn Constant Cornelius Huijsmans. Han arbetade som konsthandlare efter skoltiden, då han år 1869 anställdes av en fransk konstfirma. Det skulle dröja fram till år 1880 innan han bestämde sig för att fokusera på sin karriär som konstnär.

De sista åren i Vincents liv

År 1886 bestämde Vincent van Gogh sig för att flytta till Frankrike. Där bosatte han sig hemma hos sin bror, Theo. Det var även hemma hos brodern som han hade sin ateljé. Denna bostad låg uppe på Montmartre, som idag är känt som ett konstnärligt område i Paris. Han bodde hemma hos sin bror fram till år 1888 och under denna tiden lärde han känna många andra konstnärer. Han beslutade sig sedan för flytta till Arles som ligger i de södra delarna av Frankrike. Där bosatte han sig i en lägenhet i ett hus som kallades för det gula huset. Det var i denna lägenhet som han utvecklade sin personliga konstnärsstil som han sedan kom att bli känd för.

Under hans tid i Arles bjöd Vincent in en annan konstnärer som under två månader bodde och målade tillsammans med honom. Dock kom Vincent att drabbas av psykiska problem under denna tidsperiod som gjorde att han och den andre konstnärer hamnade i konflikter. Detta ledde tillslut att den andre konstnären valde att flytta ut från Vincents lägenhet.

Read More

Skriet, Edvard Munchs egna ord

Posted by on okt 12, 2020 in Kända konstverk

Skriet, Edvard Munchs egna ord

Edvard Munch är en konstnär som har målat fler tavlor under sin karriär. Denna tavla är Skriet och den har fått mycket uppmärksamhet världen över. En sak som urskiljer denna målning från många andra är att Edvard Munch valde att göra fyra olika versioner av den. Alla versioner har olika färgsättning, en är exempelvis gjord i ljusare färger medan en är gjord i mörkare.

Edvard valde att måla ett landskap, som ska föreställa Oslo, i bakgrunden av tavlan.

Edvard Munchs egna ord om målningen

Edvard Munch har själv beskrivit sina tankar kring målningen, vad det var som inspirerade honom att måla den. Han beskriver att han en kväll var ute och gick med två av sina vänner. När solen gick ned fick himlen en blodröd färg vilket gjorde att han stannade upp och lutade sig mot ett staket. Han var utmattad när han lutade sig ut mot den blåsvarta fjorden. Han såg det som att staden låg i eldtungor medan hans vänner gick vidare. Han stod kvar och darrade av rädsla och han kände ett högljutt skri som genomträngde naturen.

Genom att lyssna på Edvard Munch egna ord får man en inblick och en klarar bild av vad målningen föreställer. I målningens bakgrund återspeglar han fjorden och den blodröda himlen.

Read More

Ett museum mitt i New York

Posted by on sep 27, 2020 in Museum i världen

Ett museum mitt i New York

Ett av världens populäraste museum ligger på Manhattan i New York. En anledning till att museet fått så stort antal besökare är att det förekommer i en del filmer, vilket har väckt intresset hos en del personer. Museumet har namnet American Museum of Natural History.

Information om American Museum of Natural History

En annan anledning till att American Museum of Natural History blivit känt är att det är det största naturhistoriska museumet i hela världen. Museet består av flertalet olika delar och avdelningar. Bland annat har det avdelningar för geologi, botanik, paleontologi, zoologi och etnografi. Det är ett väldigt stort museum då det täcker hela fyra kvarter på Upper West Side, på Central Parks vänstra sida.

Museet har många olika föremål, närmare 30 miljoner exemplar och det grundades år 1869. Det är känt för många anledningar men främst är det känt för sina diorama-utställningar. Dessa utställningarna visar olika uppstoppade djur som befinner sig i naturtrogna miljöer.

Utöver byggnaden som det huvudsakliga museet ligger i finns det även andra områden och byggnader som tillhör museet. Exempelvis är Rose Center for Earth and Space och Hayden Planetarium en del av museet. Bronx Zoo är också en del av museet.

Read More

Tavelramen – en konstnärlig historia

Posted by on aug 12, 2020 in Kända konstverk

Tavelramen – en konstnärlig historia

Även om det ibland kan gå ögonen förbi är ramar ofta betydande för många konstverk. Vad vore exempelvis Rembrandts miniatyrmålningar utan de mäktiga ramarna, eller kungliga porträtt utan de förgyllda bårderna?

Idag är det populärt med minimalistiska tavelramar i svart eller vitt alternativt oljat trä i ljus eller mörk färg. Det är också vanligt att inte ha någon synlig ram alls och istället sätta ramen på baksidan och låta målningen flöda ut runt kanterna. En del konstnärer målar på trä och då behövs det ingen ram alls för att hålla uppe verket.

Från tunga ramar till experimentella former

Så har det emellertid inte alltid sett ut. I långa tider har man ramat in målningar för att upphöja dem till riktiga verk, och att göra annorlunda skulle ha verkat osannolikt konstigt. Under barocken skulle det vara tunga och mäktiga ramar, medan rokokoperioden gav utrymme till lättare varianter med snirkliga mönster. Att rama in en målning är som att stryka under rubriken i en text; man berättar för betraktaren att det här är ett konstnärligt verk och ramen är minst lika viktig som målningen. Ända fram till artonhundratalet var den fyrkantiga ramen en självklarhet, sedan under det förra seklet började konstnärer experimentera med målningarnas yttre form.

Man bröt mot gamla konventioner om den klassiska inramningen och gjorde asymmetriska yttre former och verk som exempelvis kunde bestå av flera pannåer. Ibland kunde ytan mellan pannåerna inkluderas i verket som en negativ yta för betraktaren att själv fylla i. Att inramningen förändrades på det här viset innebar inte att ramen nedgraderades till något som inte tillhörde konsten, snarare blev konstnären mer medveten om möjligheterna som den yttre formen eller “inramningen” kunde ge. Idag är det många konstnärer som vill utöka verkets omfattning till något annat än en bild och kan exempelvis inkludera objekt i rummet eller skapa konst i gränslandet mellan skulptur, måleri och arkitektur.

Read More

British Museum, ett känt kulturhistoriskt museum

Posted by on aug 3, 2020 in Museum i världen

British Museum, ett känt kulturhistoriskt museum

British Museum är ett museum som har ett stort antal kulturhistoriska samlingar från olika platser i hela världen. Museet har blivit känt för både sitt innehåll men även för sitt utseende och ett antal miljoner besöker museet varje år.

Information om British Museum

British Museum grundades år 1753, det skulle dock dröja några år, till år 1759, innan museet skulle öppna för allmänheten. Museet ligger i London på Great Russel Street och en anledning till att museet har ett så stort antal besökare är att det alltid har fritt inträde.

Museets objekt illustrerar och berättar människans kultur från dess början till hur det ser ut idag. Det är ett stort museum och det innehåller cirka sju miljoner objekt. När det kommer till kulturhistoriska museum brukar dessa innehålla föremål och objekt från många olika kulturer och länder i världen, likaså British Museum. I sin tur har detta gjort att det uppstått en del konflikter, då andra länder gör anspråk på objekten från deras kulturer och vill att dessa återförs till sina ursprungs länder. Exempelvis har Grekland krävt tillbaka Parthenonskulpturer, detta fall blev mycket uppmärksammat i media runt om i världen.

Read More
Webly